Toeristen blijven voorlopig welkom in Amsterdamse coffee shops


Na de verkiezingen op 12 september, en de succesvolle regeringsonderhandelingen tussen VVD en PvdA, worden de originele plannen voor de wietpas, die niet-residenten in Nederland de toegang tot de coffee shops in Nederland volledig zou ontzeggen, gedeeltelijk opgeborgen. De wietpas wordt "afgeschaft".
 
Zoals reeds werd aangegeven belette de introductie van de wietpas in de drie zuidelijke provincies van Nederland niet enkel aan buitenlanders om legal marihuana aan te kopen; de Nederlanders zelf waren ook allesbehalve happig op de verplichte registratie. Dit had aanzienlijke negatieve economische gevolgen voor de eigenaars en het personeel van de coffee shops, maar ook voor de lokale middenstand in deze provincies. PvdA schaarde zich in de aanloop naar de verkiezingen aan de zijde van de oppositie van de wietpas en zijn er in geslaagd de verdere invoering – die was gepland voor 1 januari 2013 – op het volledige grondgebied van tafel te vegen. 
 
De verandering is echter niet zo radicaal als het mag lijken. In theorie blijft de toegang tot de coffee shops strikt voorbehouden aan Nederlandse ingezetenen die hun nationaliteit en residentiebewijs moeten voorleggen aan de ingang. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) verdedigt de norm als het gevecht tegen de criminaliteit die aan de shops wordt gelinkt en de nood om het gebruik van drugs door jongeren terug te dringen.
 
De grote verandering in het regeerakkoord is dat de controle op de implementatie van de norm voornamelijk in de handen van de gemeenten komt te liggen, welke de implementatie kunnen spreiden in de tijd. Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan heeft verklaard voluit van deze  normatieve ruimte gebruik te maken om de Amsterdamse coffee shops ook voor toeristen open te houden. Er zijn 220 coffee shops in Amsterdam, ongeveer een derde van het totaal in Nederland. Volgens schattingen brengen jaarlijks  ongeveer 1,5 miljoen toeristen in Amsterdam een bezoek aan de coffee shop. Het antwoord van de toekomstige regering op burgemeester van der Laan’s verklaring moet worden afgewacht.
 
Marc Josemans, de coffeeshop eigenaar in Maastricht die op 1 mei 2012 Marco Cappato ontving voor diens burgerlijke ongehoorzaamheidsactie, stelt het zo: "Het ergste is dat de PvdA de 500.000 cannabis gebruikers in dit land in de kou laat staan. Voor de verkiezingen beloofden ze de wietpas volledig te schrappen en te vervangen door een nieuwe wet die een legale supply chain van consumptie en productie zou toelaten. Daarom hebben we op hen gestemd. Het is puur kiezersbedrog."

Laura Harth

Bron: Telegraaf.nl, The Amsterdam Herald