Kiuj ni estas


La Radikala Neperforta transnacia kaj transpartia Partio estas asocio de civitanoj, parlamentanoj, membroj de la registaro, apartenantaj al variaj nacioj, politikoj kaj partioj , kiu intencas atingi, per metodoj neperfortaj de Gandhi, de civila malobeo kaj de demokratio, kelkajn konkretajn celojn por krei efektivan internacian rajton, la respekton de la homaj rajtoj kaj la afirmon de demokratio kaj libereco ĉie en la mondo 

 

Marco Pannella

KION NI CELAS...
La idealo estus disponi pri politika organizo kapabla ebligi al dekoj da parlamentanoj – dum la sama tago, je la sama horo, kun la samaj leĝaj tekstoj, per neperfortaj amasluktoj konverĝaj en la malsamaj landoj – la diskuton kaj la aprobon de fundamentaj leĝoj por la vivo de la planedo kaj por la libereco kaj la rajtoj de ĉiuj.” Marko Pannella

 

 

KION NI PENSAS ...

Ĉiuj politikaj problemoj (ekonomiaj, militistaj, mediaj, demografiaj, juraj) ĉiam pli ofte havas internacian dimension, pro kio ili ne povas esti alfrontataj nek solvataj pere de la iloj pri kiuj disponas la naciaj Ŝtatoj. La politiko, kontraŭe, ne havas demokratajn instituciojn, ilojn de juro, registaron kaj internacian iniciaton. Sammaniere ne ekzistas internaciaj partioj aŭ, por pli bone diri, transnaciaj partioj kapablaj promocii kaj organizi iniciatojn aŭ proponojn por superi la limojn de la teritorioj kaj de la naciaj politikaj institucioj.

 

: The symbol of the Radical Party is a portrait of Mahatma Gandhi constructed from the words "Radical Party" written in over 50 languages.Radical Party's Symbol:
Simbolo de la Radikala Partio:
montras la vizaĝon
de Mahatma Gandhi pere de
apudmeto de la
nomo “Radikala Partio”
tradukita al 50 lingvoj.
--La Radikala Partio estas kunmeto de projekto kaj de politika realo: la projekto de internacia politiko de juro, de libereco, de politika demokratio: de politikaj iloj kaj politikaj “havaĵoj” kiuj permesis la ekonomian kaj civilan evoluon de iu parto de la mondo kaj je kiu estas daŭre senigata la plej granda parto de la civitanoj kaj de la popoloj, sen ke tiu ekskludo estu iu problemo kaj iu prioritato de la internaciaj politikaj institucioj; la realo de iu organizita forto, aganta sur internacia nivelo, rekonata de la Unuiĝintaj Naciaoj kiel ONG de kategorio 1 (kun statuso ĝis nun neniam asignita al iu ajn politika forto), kapabla promocii serion da celoj reprezentaj, eĉ simbole, la bezonon de iu reala “demokrata internaciismo”.Il Partito Radicale non identifica la politica internazionale come un luogo di mediazione di interessi o prerogative nazionali, che riproduca, al proprio interno, nei propri equilibri, i confini "nazionali" degli Stati, ma come uno strumento per rispondere ai problemi posti proprio dalla debolezza e inadeguatezza delle politiche nazionali.

 

La Radikala Partio estas kunmeto de projekto kaj de politika realo: la projekto de internacia politiko de juro, de libereco, de politika demokratio: de politikaj iloj kaj politikaj “havaĵoj” kiuj permesis la ekonomian kaj civilan evoluon de iu parto de la mondo kaj je kiu estas daŭre senigata la plej granda parto de la civitanoj kaj de la popoloj, sen ke tiu ekskludo estu iu problemo kaj iu prioritato de la internaciaj politikaj institucioj; la realo de iu organizita forto, aganta sur internacia nivelo, rekonata de la Unuiĝintaj Naciaoj kiel ONG de kategorio 1 (kun statuso ĝis nun neniam asignita al iu ajn politika forto), kapabla promocii serion da celoj reprezentaj, eĉ simbole, la bezonon de iu reala “demokrata internaciismo”.

La Radikala Partio ne identigas la internacian politikon kiel lokon de interes-perado aŭ nacia prerogativon kiu reproduktu, en sia interno, en la novaj ekvilibroj, la “naciajn” landlimojn de la Ŝtatoj, sed kiel strumenton por respondi al la problemoj ponitajn precipe de la malforteco kaj de la netaŭgeco de la naciaj institucioj.

 


 

Ni ne “faras politikon”, kiel oni diras kutime. Ni batalas. Ni batalas favore de la fundamentaj rajtoj de la persono, kiujn erare iu nomadas “ virajn rajtojn”. Kontraŭe ili estas ankaŭ kaj precipe virinaj rajtoj, forprenataj en multaj partoj de la mondo, minacataj ĉiam kaj ĉie. Ni batalis por la afghanaj virinoj viktimoj de la fanatismo de la talebanoj, flanke de Aung San Suu Kyi en Birmanio kaj de Shirin Ebadi en Irano, kontraŭ la la kruelega aplikado de la Sharia en landoj regatj de islamaj integristoj; kontraŭ la barbaraj virinaj generilaj mutiladoj en Afriko. Tiuj ĉi estas ni: per niaj malmultaj iloj, per la nura forto de niaj ideoj. Emma Bonino

 

 

La Radikala Partio decidis, en 1988, fariĝi laŭ ĉiuj aspektoj transnacia transapartia politika forto, rezignante esti, kiel okazis dum deko da jaroj de sia historio, kunkuranto per propraj listoj .dum la voĉdonadoj kaj ĉeestanta, kune kun propraj elektitoj, en la Itala kaj Eŭropa Parlamento. Ĝi decidis do ŝanĝi la agadon de tiuj, kiuj en la malsamaj landoj kaj en la malsamaj partioj, zorgis pri la konkero de esencaj celoj “por la libereco kaj la rajto de ĉiuj”. Post dek jaroj ekde tiam la projekto restas neŝanĝita. Ni havas, kompare kun tiam, pli grandajn malfacilaĵojn en ĝia realigado kaj kune, pli grandajn pravigojn konfidi je ĝia forto kaj urĝo.